piękna Ula Cieplak czy BrzydUla

Temat: CZY MOGĘ JAKOŚ Z TEGO WYBRNĄĆ?????
Art. 476 kodeksu cywilnego.
"Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi."
A więc powinna być wykazana WINA, czyli, że dłużnk miał możliwość terminowego regulowania opłat, ale tego nie robił. Jeżeli takiej możliwości nie miał, dłużnik nie dopuszcza się zwłoki. W tym wypadku opóźnienie było wynikiem okoliczności niezależnych od dłużnika, a z drugiej strony w momencie kiedy te okoliczności się zmieniły, nastąpiła wola uregulowania opłat, co powinno nastąpić zgodnie z zasadą ugodowości.
Można też hmmm...napisać skargę do ministra Ziobry, bo zdaje się miała to być w ich wersji "Polska solidarna", no a to jest problem - z jednej strony niezawiniony brak środków, a z drugiej zobowiązania egzystencjalne, których nie da się obywatelowi ominąć - czynsz, prąd, gaz.
W sprawach związanych z niskim dochodem pomagają bezpłatne biura porad obywatelskich, których adresy można znaleźć w internecie.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4950Temat: uszkodzony licznik energii elektrycznej i żadanie płatności
Napisałem jak pan radził w ostatnim poscie, ale otrzymałem w odpowiedzi WEZWANIE PRZEDSĄDOWE do zapłaty z 10 dniowym terminem płatności.Byłem równiez wzywany na policję gdzie zlożyłem zeznanie.Na policji stwierdzono ,że sprawa jest trudna i trzeba ja umorzyć.W wezwaniu powołują sie na art.476 Kodeksu cywilnego(Dz.U. z 1964r. nr16,poz.93 z póżn. zm.)
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=5579


Temat: Kącik nabijaczy postów #1
Maryśka!!! Masz być na Woodstocku jak Cię nareperują już

Dostałem dzisiaj pismo z UMiG-u.
"Na podstawie art. 476 kodeksu cywilnego, wzywamy do uregulowania nam sumy 2,70!!! za opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego. W przypadku niewpłacenia należności, sprawę skierujemy do sądu."

Byłem przed chwilą zapłacić i gnoje policzyli mi 0,10 gr za zwłokę
Paranoja jakaś
Źródło: uctok.com/viewtopic.php?t=1008


Temat: Odstąpienie od umowy zakupu przez internet
A mógłbyś mi powiedzieć jak takie wezwanie ma wyglądać. W sieci mogę znaleźć tylko wzory wezwań do zapłaty gdzie nadawcą jest osoba prawna - "firma" powołujące się na art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zmianami) jako podstawę prawną. Czy nie będzie błędem jeżeli osoba fizyczna również się na niego powoła?

A może wystarczy:
"Wzywam firmę X do zapłaty należności wynikających ze zwrotu zakupionego w firmie X towaru (faktura nr .....) w kwocie ........ przelewem na konto nr..... w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nieodnotowania zapłaty w wyżej określonym terminie, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego."
??

Skoro Ustawa nie ma tu nic do rzeczy to jaki czas ma sprzedawca na oddanie pieniędzy wynikające ze zwrotu towaru zakupionego na odległość?
I od kiedy ten czas zaczyna się liczyć?
Aha... i to ja muszę udowodnić w sądzie, że towar nie nosił śladów używania czy sprzdawca musi udowodnić że nosił?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=36735


Temat: wezwanie do zapłaty
wezwanie do zapłaty
  Mąż dostał wezwanie do zapłaty po zmarłym bracie. Brat zmarł nagle dwa lata temu, nie zostawił żadnego testamentu ani też spadku. Zresztą do niczego dobrego w życiu nie doszedł i nic nie miał. Razem z mężem pochowaliśmy brata i na tym koniec. Aż tu nagle przychodzi wezwanie z windykacji.
Brzmi ono: "W imieniu Giełdy Praw Majątkowych stosownie do art. 476 kodeksu cywilnego wzywam pana jak spadkobiercę ustawowego do zapłaty." Nie rozumiem, jakiego spadkobierce ustawowego? nie było żadnego spadku, ani testamentu, nikt nas do tej pory o niczym nie informował i do niczego nie wzywał. Nic po nim nie mamy. Pochowaliśmy go i to wszystko.
Aż tu nagle takie wezwanie. Proszę o pomoc, czy w takiej sytuacji mąż odpowiada za długi brata ? Co mam zrobić w związku z tym wezwaniem ?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=106415


Temat: egzekwowanie naleznosci za uzyte zdjecia

  Mam wrazenie, ze domaganie sie dodatkowego wynagrodzenia w momencie, kiedy nie zaplacili nawet tego, co powinni, troche mija sie z celem...;)

co do wezwania - czy wystarczy formulka uniwersalna? czy cos jeszcze powinno sie tu dopisac? czy 7 dni to ogolnie przyjety termin; czy powinno byc jeszcze jedno wezwanie przed oddaniem do sadu?

Na podstawie art. 476 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z póżniejszymi zmianami) wzywam Państwa do uregulowania należnej mi sumy 000 zł (słownie: ), zgodnie z pozniższym zestawieniem.

Numer umowy Data wystawienia Kwota netto Kwota bruto Data płatności Pozostało do zapłaty

Wymienioną sumę proszę przekazać na mój rachunek w ..., nr ... w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nieprzekazania należnej sumy sprawę skieruję do postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.

to pierwsza tego typu historia w moim zyciu zawodowym, stad kompletny brak rozeznania - niestety, roznych rzeczy trzeba sie po drodze uczyc...:/

dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=72901


Temat: NIEPRZEDSIĘBIORCY MOGĄ NADAL PROWADZIĆ SKP!!!
Zacznę nietypowo z najbliższego podwórka !
Transportowy Dozór Techniczny w przypadku nieuregulowania należności powołuje się na przepisy kodeksu cywilnego Art. 476 .
Art. 563. § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.
§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

Wyżej przytoczone przepisy też pochodzą z kodeksu cywilnego .Stwierdzeń mówiących o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorcy (- właściciel przedsiębiorstwa) aż się roi w tych przepisach. Dodam że przepisy te mają zastosowanie w dwie strony. Przedsiębiorca nie będący jednostką budżetową, może na podstawie przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zastosować podobne roszczenie wobec tej jednostki. Zainteresowanym mogę przedstawić konkretne fakty z ostatnich dni gdzie te przepisy wykorzystałem w sprawie zakończonej pełnym sukcesem .

I jeszcze jedno . Izba Skarbowa - definicja działalności gospodarczej .(nie dotyczy ryczałtowców)
„Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest jednostka rejestrująca swoje obroty w formie zapisów księgowych po stronie przychodów i rozchodów a jej efektem jest bilans tych zaszłości .”

Panie Bogusławie nie muszę się z tobą zgadzać i to nie ma nic wspólnego z inwigilowaniem . Jestem jedyną osobą, której nie zagwarantowano na tym forum swobodnej wypowiedzi. Nie mogę jednak pominąć tematu, który jest mi znany. Możesz olewać odpowiedzi na moje zapytania ale takich jak ja, jest coraz więcej i trudno pominąć rzeczową dyskusje metodą zastraszenia.
Stawiam więć zapytanie .

Czy Transportowy Dozór Techniczny jest jednostką budżetowa prowadzącą działalność gospodarczą i czym się różni pod tym względem od innych jednostek budżetowych w świetle przedstawionych przepisów ?
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=2859


Temat: Spartaczone drzwi zewnetrzne .
.... jeśli można.... :)

nie wypowiadam się o lakierach - to nie moja działka....

Natomiast trzeba zgłosić usterkę drzwi na PIŚMIE. Jak tego jeszcze nie zrobiłeś to dla swojego świętego spokoju to zrób... dlaczego?

Ano dlatego, że masz miesiąc na zgłaszanie zauważonej wady wyrobu. Co się stanie potem to już insza inszość, chodzi o to by ktoś im nie podpowiedział, że z braku zachowania procedury formalnej nie naprawią i już.

USTERKI zgłasza się na piśmie z potwierdzeniem odbioru na adres firmy.

to raz.....

Dwa... kupiłes buty w sklepie i jak Ci pęknie szycie buta to lecisz do producenta nici? nie ....

To samo tutaj . Pan producent drzwi ODPOWIADA za wszystko, za materiał jakiego użył również.... za sposób konserwacji drewna też ... i za montaż (jesli był u niego zamawiany).

Nie ma zmiłuj... masz rok/dwa czasu gwarancji producanta. Zgłaszasz usterkę, wyznaczasz termin i czekasz cierpliwie. Jeśłi panowie Cię zleją to ponawiasz wezwanie do usunięcia wady drzwi powołując się na to, że prdukt jest niezgodny z umową. No chyba, ze w umowie miały być takie cyrki z lakierem :P

Poten ma podstawie kodeksu cywilnego masz prawo do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej. (poszukaj skutki niewykonania zobowiązania).

Podstawę prawną stanowi art. 471 kodeksu cywilnego

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W wezwaniu skierowanym do firmy można wpisać albo

1 żądanie wykonania umowy albo
2 żądać zwrotu części zapłaconej ceny wraz z ewentualnym odszkodowaniem (jak rozumiem kasa za drzwi już poszła).

Brak reakcji ze strony firmy będzie Cię uprawniał do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wcześniejsze pisemne wezwanie firmy do napraw jest niezbędnym elementem do ewentualnego dochodzenia należności na drodze sądowej, tak aby dłużnik nie podnosił zarzutów co do realizacji umowy - ale to w sytuacji gdy się strasznie zaprą, ze to nie ich wina.

Pociągnę jeszcze jeden temat, bo się może przydać

Zgodnie z art. 476 kodeksu cywilnego

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi....

Pamiętaj... nie daj sobie wmówić że to nie ich wina....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=149456


Temat: Przestrzegam przed WYLEWKA.COM

A następnie od ograniczania, mi, dostpu do budowy... Po 2 miesiącach od zgłoszenia reklamacji, kiedy skończył jej się urlop i nie mogła przyjechać na miejsce w godzinach przedpołudniowych, żeby ekipę wpuścić.
Nota bene - kiedy i tak się jednak wówczas umówiliście, podobno Pan i tak nie przyjeżdżał lub się spóźniał, więc o czym mowa?

Jak dla mnie sprawa prosta - reklamacja nie została rozpatrzona w terminie określonym umową. Teoretycznie bartolinka miała prawo po 7 dniach inną wynająć ekipę i przesłać Panu rachunki do zapłaty.

Jak dla mnie - za długo się certoliła z Panem.

Kodeks Cywilny:
Art 111 - o terminach
Art 416 - o naprawie szkody przez osobę prawną
Art 474 - o odpowiedzialności za swoich pracowników
Art 476 - Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie
Art 477 - W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. (w sytuacji Bartolinki chodzi np. o koszty wynajecia mieszkania)
Art 480 - § 1. W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika.
§ 2. Jeżeli świadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.
§ 3. W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.
Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
Art. 577. § 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
Art 580 - § 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

Niewykluczone, ze była to umowa o dzieło, a wówczas:
Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Art. 637. § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.
Art 631 § 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Gdyby to jednak była umowa o roboty budowlane, to:
Art. 656. § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.


Ciekawe na jakie przepisy Pan chce się powołać w odwołaniu? :D
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=136241
Szablon by Sliffka (© piękna Ula Cieplak czy BrzydUla)